ussr_majakowsky.jpg
zurück weiter
Georgy Sviridov, V. Mayakovsky, Pathetic Oratorio.
10", Mezhdunarodnaya Kniga